Pháp lý bất động sản

Sổ Đỏ và Sổ Hồng khác nhau như thế nào?

17/10/2023 14:00
Bài viết này giải thích rõ sự khác biệt giữa sổ đỏ và sổ hồng, hai loại giấy chứng nhận quan trọng trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Nó đi sâu vào giá trị pháp lý của cả hai loại sổ, đồng thời đánh giá những thay...