Mua bán nhà đất Yên Bái

nhà phố Hồng Mai, q.Hai Bà Trưng, diện tích 50m2 x 4 tầng. Chỉ 3 tỷ 450
nhà phố Hồng Mai, q.Hai Bà Trưng, diện tích 50m2 x 4 tầng. Chỉ 3 tỷ 450
Tạ Quang Bửu 55 6 10.5 15.3 tỷ Hai Bà Trưng 10-15 tỷ HĐ ĐC Kiều Trang phòng Trường Sơn
15/03/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
5.90 tỷ 0 m²

0915218081

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
07/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0978988452

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
07/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0978988452

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
06/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0978988452

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
06/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0978988452

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
06/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0978988452

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
06/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0978988452

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
06/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0978988452

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
03/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0978988452

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
03/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0978988452

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
03/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0978988452

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
03/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0978988452

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
03/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0978988452

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
03/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0333554822

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
03/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0333554822

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
03/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0333554822

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
03/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0333554822

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
03/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0333554822

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
03/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0333554822

MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD TRUNG TÂM THỊ XÃ NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
MỞ BÁN DỰ ÁN GOLDEN FIELD TRUNG TÂM THỊ XÃ NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 2023
02/02/2023
Thị Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Thỏa thuận 0 m²

0333554822

Tổng lượt đánh giá. 324
Điểm trung bình: 4.8/5
Phan Thị Thanh Huyền
11:46 12/09/2021
Vũ Thị Ánh Tuyết
22:38 13/08/2020
Đinh Hà Anh
02:23 16/08/2019