Quy chế hoạt động

I. Nguyên tắc chung
Nguyên tắc và áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin sản phẩm được thực hiện trên bds.com.vn

• bds.com.vn là đơn vị trung gian trong việc quảng cáo, tiếp thị sản phẩm của người đăng tin đối với những đối tượng có nhu cầu về sản phẩm.

• Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên bds.com.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

• Thành viên của bds.com.vn là các cá nhân, tổ chức có hoạt động thương mại hợp pháp, phải đăng ký kê khai các thông tin cá nhân bắt buộc trước khi được công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ do bds.com.vn cung cấp hoặc liên quan đến bds.com.vn. Các cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch trên bds.com.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.


• Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào bds.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong quy định của pháp luật và quy định của bds.com.vn

II. Quy định chung
Người sử dụng dịch vụ bds.com.vn là người có nhu cầu đăng tin bán hoặc cho thuê bất động sản và các dịch vụ đi kèm (nếu có) tại sàn giao dịch bds.com.vn (sau đây gọi là “Người đăng tin”)

Người đăng tin phải là các tổ chức, cá nhân hoạt động một cách hợp pháp, phải đăng ký kê khai thông tin cá nhân theo quy định của bds.com.vn và của pháp luật, được phép đăng tin sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thành viên. Người đăng tin phải đảm bảo rằng:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

- Tuân theo các điều khoản trong quy chế này về việc sử dụng dịch vụ của bds.com.vn;

- Toàn bộ thông tin cung cấp cho bds.com.vn là thông tin cá nhân của người đăng tin, chính xác, đầy đủ, đúng sự thật và cập nhật đầy đủ, kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.