Bán đất view đồi Bát Úp săn mây đường Blao Sire - Đại Lào - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Bán đất view đồi Bát Úp săn mây đường Blao Sire - Đại Lào - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Bán đất view đồi Bát Úp săn mây đường Blao Sire - Đại Lào - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Bán đất view đồi Bát Úp săn mây đường Blao Sire - Đại Lào - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Bán đất view đồi Bát Úp săn mây đường Blao Sire - Đại Lào - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Bán đất view đồi Bát Úp săn mây đường Blao Sire - Đại Lào - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Bán đất view đồi Bát Úp săn mây đường Blao Sire - Đại Lào - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Bán đất view đồi Bát Úp săn mây đường Blao Sire - Đại Lào - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Bán đất view đồi Bát Úp săn mây đường Blao Sire - Đại Lào - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Bán đất view đồi Bát Úp săn mây đường Blao Sire - Đại Lào - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Bán đất view đồi Bát Úp săn mây đường Blao Sire - Đại Lào - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng

Bán đất view đồi Bát Úp săn mây đường Blao Sire - Đại Lào - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng

  • Giá : 7550 tỷ
  • Diện tích : 9580 m2
  • Ngày đăng : 17/11/2022
  • Mã tin : 502066
Thông tin mô tả
Hiện tại em có 1 lô đất cực phẩm view trực diện toàn đồi Bát Úp - Bảo Lộc Lâm Đồng
Toàn bộ hình ảnh ở dưới là hình chụp tại vị trí lô đất
Liên hệ người bán
Tên liên hệ:
Tại Thị Kim Ngân
Điện thoại 01:
Điện thoại 02:
269