Nhà phố đường Hoàng Phan Thái Nhà phố đường Hoàng Phan Thái Nhà phố đường Hoàng Phan Thái Nhà phố đường Hoàng Phan Thái Nhà phố đường Hoàng Phan Thái Nhà phố đường Hoàng Phan Thái Nhà phố đường Hoàng Phan Thái Nhà phố đường Hoàng Phan Thái Nhà phố đường Hoàng Phan Thái Nhà phố đường Hoàng Phan Thái Nhà phố đường Hoàng Phan Thái Nhà phố đường Hoàng Phan Thái Nhà phố đường Hoàng Phan Thái Nhà phố đường Hoàng Phan Thái Nhà phố đường Hoàng Phan Thái Nhà phố đường Hoàng Phan Thái Nhà phố đường Hoàng Phan Thái

Nhà phố đường Hoàng Phan Thái

  • Giá : 3.20 tỷ
  • Diện tích : 80 m2
  • Ngày đăng : 28/11/2022
  • Mã tin : 506316
  • Tầng : 1
Thông tin mô tả
Liên hệ
Tên liên hệ:
Nguyễn Phúc Nguyên
Điện thoại 01:
Điện thoại 02:
252